Het productieproces

 

De aanplant

Het productproces begint natuurlijk bij de aanplant van een perceel asperges. Dit is een arbeidsintensief proces dat relatief langzaam verloopt.

Bemesten

We voeden de aspergeplant op natuurlijke wijze met natuurlijke meststoffen zoals compost en groene reststromen in combinatie met gemalen natuurmergel. Deze stoffen zorgen er voor dat het bodemleven op peil blijft. Het bodemleven voedt de Asperges. Door het gebruik van deze meststoffen hoeven we geen chemische meststoffen zoals kunstmest te gebruiken.

Het land voorbereiden

In het najaar en voorjaar bereiden we het aspergeveld voor op het aankomend seizoen. We verwijderen onkruiden die onze gewassen beschadigen en ploegen de bedden op. Dit doen we met nauwkeurige GPS-systemen zodat we de bedden precies boven de pootrij kunnen maken. Dit is belangrijk om mooi witte en rechte Asperges te kunnen oogsten.

Folie uitrollen

De volgende stap in het productieproces is het uitrollen van landbouwfolie. Dit doen we om de warmte in het bed te reguleren en om de asperges tegen de zon (verkleuring) te beschermen.

In de afbeelding ziet u dat er minitunnels geplaatst zijn over de landbouwfolie. Hiermee kunnen we meer warmte genereren in het bed en kunnen we de natuurlijke groeifase vervroegen met gemiddeld 2 weken.

Oogsten

Begin april beginnen we met de oogst. Dit wordt gedaan door gedreven seizoenswerkers die secuur de asperges uit het bed verwijderen. Na het oogsten worden de asperges zo snel mogelijk uit het veld gehaald en gaan de asperges minimaal 6 uur in water met een temperatuur van 1C. Op deze wijze kunnen we de smaak optimaal houden. Het koelen is teven zeer voornam voor het behouden van de witte kleur.

Sorteren

In onze sorteerhal worden de asperges verwerkt en verpakt. Wij maken gebruik van geavanceerde sorteermachines met een verwerkingscapaciteit van wel 20.000 stengels per uur. Aan het einde van de sorteerlijn worden de asperges gewogen en verpakt.

Levering

Ten slotte worden de asperges geleverd aan distributeurs en verspreid over heel Nederland zodat iedereen van ons product kan genieten.

Keurmerken

Wij zijn in het bezit van de volgende keurmerken

Global Gap

Grasp