Biologische teelt

Biologisch geteelde Asperges

Combi Fresh is ons biologisch teeltbedrijf.

Om de aspergeteelt als biologisch te mogen kwalificeren dient de teelt reeds voor de duur van minimaal 3 jaren volgens de biologische kwalificaties te worden uitgevoerd.

In deze 3 jaar (en daarna) mag je alleen volgens de biologische regels telen, dat wil zeggen dat er geen kunstmest en geen chemische gewasbeschermingsmiddelen gebruikt mogen worden. Vooral de onkruidbestrijding geeft veel extra werk omdat in de plantrijen de onkruiden handmatig dienen te worden verwijderd. Deze extra kosten voor biologische teelt, zijn de voornaamste reden dat biologisch geteelde groenten en fruit duurder zijn.

We hebben dit jaar het certificaat 'Biologisch in omschakeling' ontvangen.

Volgend jaar zijn we volledig biologisch voor het teelt-areaal dat daarvoor is aangemeld.